Instalacja Moodle Ubuntu Server Debian

poradniki-tech-online
Instalacja i konfiguracja Moodle Ubuntu Server
System Moodle jest napisany w PHP i wykorzystuje bazę danych. Głównie wykorzystuje bazy MySQL i na takich będziemy pracować, ale potrafi także korzystać z baz PostgreSQL.
Autorzy sugerują, aby Moodle konfigurować z wykorzystaniem bazy MySQL, Apache’a i PHP. Dodatkowo postaram się wdrożyć bibliotekę PHP-GD, która obsługuje formaty jpg i png. Cała operacja zostanie wykonana na Ubuntu Server. Tak więc do dzieła.
Aktualizacja listy źródeł
apt-get update
 
Instalacja wymaganego oprogramowania:
sudo apt-get install mysql-common mysql-client php4-mysql php4-gd apache apache-common apache-utils
Oczywiście zamiast jednego polecenia można użyć kilku, ale po co wydłużać czas instalacji. Za jednym poleceniem zostały zainstalowane Apache z obsługą PHP4, biblioteka PHP-GD oraz serwer baz danych.
Teraz w pliku /etc/apache/httpd.conf należy ustawić odpowiednią nazwę serwera. Należy odkomentować dyrektywę ServerName. Jeżeli będziemy korzystać z moodle na lokalnym serwerze należy przypisać do ServerName – localhost. Pamiętajmy także o DocumentRoot, który powinien wskazywać na /var/www.
Pobieranie najnowszej wersji Moodle ze strony moodle.org/download i umieszczenie w katalogu /var/www.
Jako użytkownik root rozpakowujemy i instalujemy paczkę oraz tworzymy katalog moodledata.
 
cd /var/www
unzip moodle-1.1.1.zip
cd moodle
mkdir moodledata
W katalogu moodledata należy utworzyć plik ukryty o nazwie .htaccess zawierający linię:
deny from all
Teraz upewniamy się, czy właściciel będzie miał prawo do zapisu i odczytu do tego katalogu.
Odpowiednie uprawnienia nadajemy poleceniem chmod. Więcej o nadawaniu uprawnień tutaj.
Teraz ustalamy hasło root dla MySQL i zakładamy użytkownika, który będzie właścicielem moodle.
Uruchomienie serwera:
/etc/init.d/mysql start
Ustawienie hasła administratora:
mysqladmin -h localhost -u root password "haslo-admina"
mysqladmin -p reload
Teraz czas na uruchomienie monitora MySQL. Monitor MySQL jest łącznikiem interaktywnym pomiedzy użytkownikiem, a serwerem baz danych MySQL.
Tworzenie bazy danych moodle. Margines: Jeżeli użytkownikiem będzie administrator to nie trzeba definiować dodatkowych uprawnień. Jeżeli będzie to jakiś inny użytkownik to należy założyć odpowiednie konto i nadać mu odpowiednie uprawnienia do operacji na bazie.
mysql -u root -p
Podajemy hasło, które przed chwilą używaliśmy. W terminalu wykonujemy dalsze instrukcje. Wszystkie instrukcje kończymy średnikiem ” ; „:
mysql> USE mysql;
mysql> INSERT INTO user set Host='localhost', User='uzytkownik', Password=PASSWORD(tutaj jakies haslo);
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
I teraz utworzenie bazy:
mysql> CREATE DATABASE moodle;
mysql> GRANT select,insert,update,delete,create,drop,index,alter ON moodle.*
mysql> TO uzytkownik@localhost;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit;
 
Sprawdzenie poprawności odczytywania index.php. Po instalacji w przeglądarce wpisując localhost/moodle stroną główną powinien być index.php. W katalogu /etc/apache/http.conf w DirectoryIndex powinno się znajdować się co najmniej: DirectoryIndex index.html index.htm index.php
Jeżeli nie ma tam odpowiednich wpisów należy dodać jeszcze do httpd.conf: AcceptPathInfo on.
Konfiguracja php.ini (/etc/php4/apache/php.ini):
magic_quotes_gpc = 1
magic_quotes_runtime = 0
file_uploads = 1
short_open_tag = 1
session.auto_start = 0
session.bug_compat_warn = 0
Przygotowanie skryptu konfiguracyjnego i utworzenie kopi z właściwym plikiem:
cd /var/www/moodle/
cp config-dist.php config.php
Następnie należy wyedotyować plik config.php:
$CFG->dbtype = ‚mysql’;

$CFG->dbhost = ‚localhost’; $CFG->dbname = ‚moodle’; $CFG->dbuser = ‚uzytkownik’; $CFG->dbpass = ‚jakies_haslo’; $CFG->wwwroot = ‚http://localhost/moodle’; $CFG->dirroot = ‚/var/www/moodle’; $CFG->dataroot = ‚/var/www/moodle/moodledata’;

 

Kolejne kroki instalacyjne wykonywane są już z poziomu przeglądarki internetowej. Bardzo ważne jest, aby przeglądarka obsługiwała pliki cookies.

Podana powyżej strona jest stroną administracyjną. Pierwsze uruchomienie to także strona instalacyjna. Należy postępować według kroków. Pierwszym krokiem będzie zapoznanie i akceptacja warunków licencji GPL. Domyślne hasło: admin, domyślny login: admin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *